рус | eng |  укр 
Логотип журналу Філософія і космологія Журнал міжнародного філософсько-космологічного суспільства (МФКС) - Філософія і космологія

Авторам

До відома авторів

 • Редакція приймає до публікації статті російською, англійською та українською мовою.
 • Матеріали приймаються в електронному вигляді в текстовому редакторі Word на e-mail mfkoorg#gmail.com.
 • Обсяг статей – 5000-8000 слів; за погодженням з редакцією обсяг статті може бути збільшений.
 • Форматування тексту (шрифт, кегль, інтервал, поля) здійснюється редакцією.
 • Рисунки і формули бажано вставляти в текст за допомогою відповідних інструментів редактору Word.
 • Список літератури, що додається до статті, не нумерується; видання розташовуються за абеткою з повним бібліографічним описом.
 • Посилання в тексті наводяться в квадратних дужках і включають: прізвище автора (авторів) з відповідної позиції в списку літератури; після коми — рік видання; після двокрапки — номер сторінки. Напр.: [Жижек, 2002: 26], [Dawkins, 1989: 126]. В посиланнях на видання, наведені в списку літератури без вказівки автора, наводяться перші слова назви або її абревіатура (яку потрібно вказати в списку літератури) — напр.: [Философский энциклопедический..., 1983: 220]. Якщо в списку літератури на один рік приходиться декілька видань одного автора, то після року видання необхідно курсивом проставляти відповідну (починаючи з a) букву латинської абетки (як у списку літератури, так і в посиланні) — напр.: [Жижек, 2008a: 26], [Жижек, 2008b: 75].
 • Примітки до тексту розміщуються внизу сторінки з числовим форматом номеру і з опцією нумерації «на кожній сторінці».
 • В україномовних статтях вітається буква «ґ».
 • В авторській довідці необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові; (при наявності) науковий ступінь, вчене звання, почесні та інші звання; місце основної роботи і посаду; поштову адресу; телефон; e-mail.
 • До статті додаються анотації (реферати) англійською мовою, а також мовою написання статті обсягом не менше 250 слів (реферати англійською мовою до російськомовних та україномовних статей, бажано робити більшими за обсягом, ніж анотації мовою статті).
 • До анотацій додаються ключові (5–10 слів).
 • Редакція і наукова рада МФКО здійснюють відбір матеріалів для публікації за критеріями наукової новизни, оригінальності, відповідності тематичній спрямованості журналу, стилістичній адекватності жанру наукової статті.

Авторське право

Автори, надаючи статтю для публікації, гарантують, що робота не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав. Для зручності розповсюдження та забезпечення належної політики використання, копірайт передається Видавцю, якщо не узгоджено інше.

Про журнал

АРХІВ ЖУРНАЛУ

© Журнал міжнародного філософсько-космологічного суспільства (МФКС) - Філософія і космологія
ISPC